Syrup Ponoma

- 45%

SINH TỐ XOÀI POMONA - 2kg - PONOMA | Mứt - Sinh Tố làm Trà Sữa - TOBEE FOOD

440.000₫ 800.000₫
- 45%

SINH TỐ THANH YÊN POMONA - 2KG - PONOMA | Mứt - Sinh Tố làm Trà Sữa - TOBEE FOOD

440.000₫ 800.000₫
- 45%

SỐT SOCOLA POMONA - 2kg - POMONA | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

410.000₫ 745.000₫
- 45%

SỐT CARAMEL POMONA - 2kg - POMONA | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

410.000₫ 745.000₫
- 45%

SYRUP VIỆT QUẤT POMONA - 1kg - POMONA | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

273.000₫ 496.000₫
- 45%

SYRUP DỨA VÀ DỪA POMONA - 1L - POMONA | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

368.000₫ 669.000₫
- 45%

SYRUP ĐÀO POMONA - 1Kg - POMONA | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

273.000₫ 496.000₫
- 45%

SYRUP DÂU TÂY POMONA - 1L - POMONA | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

273.000₫ 496.000₫
- 45%

SYRUP TÁO ĐỎ POMONA - 1L - POMONA | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

273.000₫ 496.000₫
- 45%

SYRUP BƯỞI HỒNG POMONA - 1Kg - POMONA | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

273.000₫ 496.000₫
- 45%

SYRUP CARAMEL POMONA - 1L - POMONA | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

273.000₫ 496.000₫
- 45%

SYRUP LÁ PHONG POMONA - 1L - POMONA | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

273.000₫ 496.000₫