Thực phẩm đóng hộp

Đào hộp Alcurina 850gr

60.000₫

Đào ngâm Hosen 825gr

56.000₫

Đào hộp Kronos

48.000₫

Đào ngâm Rhodes 825g

55.000₫

Đậu đỏ Đài Loan

255.000₫

Vải Ngâm Hosen

40.000₫

Vải nif

35.000₫

Đào Ngâm Green Food

38.000₫