Trân Châu Đài Loan

Trân châu Caramel Đài Loan 3kg

165.000₫

Trân châu Hoàng Kim Đài Loan 3kg

170.000₫

Trân châu Tuyết Đài Loan 3kg

160.000₫