Trân châu Đài Loan

Trân châu Caramel Đài Loan 3kg

150.000₫

Trân châu Hoàng Kim Đài Loan 3kg

155.000₫

Trân châu Tuyết Đài Loan 3kg

150.000₫