Bình ủ trà

- 3%

Bình ủ trà 12 lít

360.000₫ 370.000₫