Sữa Đặc | Tổng Hợp Các Loại Sữa Đặc Dùng Cho Pha Chế Đồ Uống

- 10%

Sữa đặc ES 1kg (nắp xanh)

38.000₫ 42.000₫
- 9%

Sữa đặc ES 1kg (nắp đỏ)

40.000₫ 44.000₫