Sữa Đặc | Tổng Hợp Các Loại Sữa Đặc Dùng Cho Pha Chế Đồ Uống

- 27%

SỮA ĐẶC PHƯƠNG NAM XANH DƯƠNG - 1kg - VINAMILK | NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ - TOBEE FOOD

55.000₫ 75.000₫
- 24%

SỮA ĐẶC ES NẮP XANH - 1kg - ES | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

38.000₫ 50.000₫
- 22%

SỮA ĐẶC ES NẮP ĐỎ - 1kg - ES | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

40.000₫ 51.000₫
- 25%

SỮA ĐẶC LAROSEE - 1kg - LAROSEE | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

40.000₫ 53.000₫
- 34%

SỮA ĐẶC CREAMER SO NATURAL - 1kg - P-TASTE | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

39.000₫ 59.000₫
- 19%

SỮA NƯỚC KEM LỎNG - CARNATION | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

22.000₫ 27.000₫
- 29%

SỮA ĐẶC PHƯƠNG NAM XANH LÁ - 1L - VINAMILK | Nguyên liệu pha chế - TOBEE FOOD

61.000₫ 86.000₫