Thảm bar

thảm bar dùng để lot dụng cụ pha chế không bị tràn nước để đảm bảo sạch sẽ