Thạch Trái Cây

Thạch dừa dâu coconut 1kg

45.000₫

Thạch dừa vị dừa coconut 1kg

45.000₫

Thạch dừa Táo coconut 1kg

45.000₫

Thạch dừa Đào coconut 1kg

45.000₫

Thạch dừa Khoai Môn coconut 1kg

45.000₫

Thạch dừa Topping 2kg

45.000₫

Thạch trái cây hùng chương 2,2kg

93.000₫

Thạch MH hương Trái Cây 3.3 Kg

110.000₫

Thạch dừa chanh dây 4kg

175.000₫

Thạch dừa đào 4kg

175.000₫

Thạch dừa dâu tây 4kg

175.000₫

Thạch dừa Kiwi 4kg

175.000₫