Trà thái

Trà Thái đỏ loại 400g

53.000₫

Trà Thái xanh loại 200g

55.000₫