Sinh tố Berrino pha trà trái cây tiện lợi

Sinh tố Chanh Dây Berrino

77.000₫

Sinh tố Cam - Nha Đam Berrino

87.000₫

Sinh tố Đào Berrino

75.000₫

Sinh tố Dâu Berrino

73.000₫

Sinh tố Kiwi Berrino

100.000₫

Sinh tố Nho Berrino

96.000₫

Sinh tố Phúc Bồn Tử Berrino

80.000₫

Sinh tố Vải Berrino

105.000₫

Sinh tố Việt Quất Berrino

102.000₫

Sinh tố Xoài Berrino

79.000₫

Sinh tố xoài dứa Berrino

75.000₫