Sinh tố Berrino pha trà trái cây tiện lợi

- 6%

Sinh tố Chanh Dây Berrino

77.000₫ 82.000₫
- 5%

Sinh tố Cam - Nha Đam Berrino

90.000₫ 95.000₫

Sinh tố Đào Berrino

83.000₫

Sinh tố Dâu Berrino

78.000₫

Sinh tố Kiwi Berrino

106.000₫

Sinh tố Nho Berrino

105.000₫
- 6%

Sinh tố Phúc Bồn Tử Berrino

83.000₫ 88.000₫
- 5%

Sinh tố Vải Berrino

105.000₫ 110.000₫
- 9%

Sinh tố Việt Quất Berrino

102.000₫ 112.000₫
- 2%

Sinh tố Xoài Berrino

82.000₫ 84.000₫
- 6%

Sinh tố Xoài Dứa Berrino

79.000₫ 84.000₫