Syrup/Siro

Siro DingFong Cam

60.000₫

Siro DingFong Kiwi

60.000₫

Siro DingFong Táo

60.000₫

Đường đen hàn quốc Beksul gói 1kg

65.000₫

Siro DingFong Chanh Dây

60.000₫

Siro DingFong Bạc Hà

60.000₫

Siro Monin Bạc Hà Trắng 700ml (Frosted Mint)

195.000₫

Đường đen HQ SM (Fooddream) 1kg

50.000₫

Hershey Caramel 623 gr

78.000₫

Hershey Socola 1360 gr

125.000₫

Nước đường Hàn Quốc can 25kg

458.000₫

Siro DingFong Blue Hawai

60.000₫