Trà Xuân Thịnh

Hồng trà đặc biệt túi lọc XT 500g

75.000₫

Hồng trà đặc biệt XT 1Kg

120.000₫

Trà Lài XT 1Kg

150.000₫

Trà olong túi lọc XT 500g

125.000₫

Trà Olong XT 1Kg

160.000₫