Dầu Ăn

Dầu ăn trên thị trường có nhiều dòng. Được phân loại từ bình dân đến cao cấp. Dâu phổ biến là dầu tinh luyện từ thương hiệu Tường an, Cái Lân, Con két.. Dầu nành thì có thương hiệu Simily, Coba, Umi.... Ngoài ra còn dầu hướng dương, dầu mè, dầu đậu phộng.....