Trà Lộc Phát

Lục Trà Lài Lộc Phát 1kg

145.000₫

Trà đen Lộc Phát 1kg

135.000₫

Trà đen số 9 Lộc Phát 500gr

70.000₫

Trà OLong Lộc Phát 1kg

320.000₫