Ống hút

- 31%

Ống hút đen Fi 6 (hút cafe)

18.000₫ 26.000₫
- 31%

Ông hút đen F12 - gói 500g

18.000₫ 26.000₫
- 28%

Ống hút bọc màng 500g

28.000₫ 39.000₫
- 35%

Ông hút trắng F12 - gói 500g

20.000₫ 31.000₫